Janis Joplin

July 16, 2018
Janis Joplin Summertime

Janis Joplin Summertime

March 11, 2018
Janis Joplin Me and Bobby McGee

Janis Joplin Me and Bobby McGee

February 1, 2018
Janis Joplin Mercedes Benz Song

Janis Joplin Mercedes Benz

November 27, 2017
Janis Joplin Piece of My Heart

Piece of My Heart with Janis Joplin